Powered byInfoNET

Ekologija

 

Utjecaj na okoliš

Teško je povjerovati da se trećina svjetske površine pretvara u pustinje zbog proizvodnje mesa. Šokantna je i činjenica da se više od pola svjetskih oceana približava točki ekološkog kolapsa zbog ribarstva.

Mesna industrija i devastacija okoliša su u uskoj uzročno-posljedičnoj vezi. Brojni provjereni podaci zorno potkrjepljuju ovu tvrdnju. Odabirom naše prehrane mi sami odlučujemo o tome hoćemo li ne uskoro ostati bez fosilnih goriva, šuma, pitke vode i plodnoga tla.

 

 

Prehrana - savjeti Greenpeacea

Proizvodnja mesa od kopnenih životinja i ribe općenito je štetna za planet. Uzmimo, primjerice, goveđe meso. Stoka se mora hraniti ogromnim količinama žitarica kako bi se proizvela i najmanja količina životinjskih bjelančevina za ljudsku potrošnju.

Prema Institutu Worldwatch, ukupna količina soje i žitarica davana stoci u SAD-u mogla bi prehraniti sve ljude na planetu otprilike pet puta. A uzgoj stoke nije samo rasipanje hrane već i pustošenje zemlje.

Prema Organizaciji Ujedinjenih naroda za prehranu i poljodjelstvo, uzgoj stoke obuhvaća čak 30% Zemljine površine (uključujući pašnjake i obradivu zemlju za uzgoj kultura za prehranu).

Metan, dušični oksid i industrijski plinovi su bitni plinovi efekta staklenika. Glavni izvori metana proizlaze iz uzgoja životinja, stočarstva i sječe šuma zbog novih površina za ispašu i poljodjelstvo. Stočarstvo je također glavni uzrok nastanka dušičnog oksida. Svaki kilogram proizvedenog mesa uzrokuje oslobađanje stakleničkih plinova čiji učinak je istovjetan učinku tri do četiri kilograma CO2.

Prema Organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO), uzgoj stoke odgovoran je za oko 14.5% ukupnog ispuštanja stakleničkih plinova – zbog vrlo visoke količine energije potrošene za proizvodnju umjetnog gnojiva, sječe prašuma za pašnjake i uzgoja hrane za stoku, te velike količine metana proizvedenog iz balege stoke.

Pored svega toga mnoge kemikalije ispuštene u okoliš pohranjuju se i postupno nakupljaju u masnom tkivu životinja.

Izaberite prehranu na osnovi bilja!

Objavljeno uz ljubazno dopuštenje Greenpeace International

 

Zdravlje, Ekologija, Etika